Historia Zespołu Szkół Technicznych w Koninie

Rys historyczny szkoły

Zespół Szkół Technicznych w Koninie to kilkudziesięcioletnia bogata historia. Dawna „Hutnicza”, a obecnie ZST wykształciła tysiące uczniów przyczyniając się do rozwoju Konina i okolic. Szkoła na trwałe wpisała się w świadomości mieszkańców i jest kojarzona z rzetelnym przygotowaniem do poszukiwanych na rynku zawodów.

w 2013 roku szkoła obchodziła pięćdziesięciolecie istnienia!

 

Historia budynku przy ulicu Kolskiej

Mało kto wie, że budynek w którym mieści się ZSTiH został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśćca, podczaszy dobrzyński ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem św. Ducha i św. Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, a w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego Przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego.

Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek: „wystawiony na placu szpitalnym na Przedmieściu Warszawskim przy trakcie bitym […] jest murowany z cegły palonej na wapno, dach, dachówką pokryty, następujących wymiarów: długości z frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6 […]”.

W czasie pierwszej wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 r. budynek przejęły oddziały wojska polskiego.

Na początku lat dwudziestych siedzibę swoją miało tu Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

W latach trzydziestych gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji.

W czasie drugiej wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej.

Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako Sąd Grodzki, a później Sąd Powiatowy.

W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano naszej szkole, ponieważ przedsiębiorstwo „Ruch” było współgospodarzem budynku.

Od 1985 r. szkoła jest jego wyłącznym użytkownikiem.

Kalendarium

1962 – uruchomienie przy ulicy Dąbrowskiego klasy o specjalności: ślusarz urządzeń hutniczych
1963 – utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Huty Aluminium Konin
1964 – pierwszym dyrektorem został Mieczysław Chojnacki
1967-1971 – obowiązki dyrektora pełni inż. Mieczysław Piotrowski
1969 – uruchomienie Technikum Hutniczego dla Pracujących
1971 – obowiązki dyrektora przejęli: inż. Jan Jesiołowski i pan Bogumił Chatłas
1975 – dyrektorem szkoły został mgr inż. Tadeusz Śliwiński
1977 – uruchomienie policealnego Studium Zawodowego
1978 – utworzenie Zespołu Szkół Hutniczych w Koninie
1982 – otwarcie pięcioletniego technikum młodzieżowego o specjalności: metalurg metali nieżelaznych
1984 – uruchomienie trzyletniej szkoły zawodowej w zawodzie operator maszyn przędzących bawełnę
1986 – otwarcie pierwszej w województwie konińskim pracowni informatyki
1988 – uruchomienie pięcioletniego technikum radiowo-telewizyjnego
1989 – uruchomienie klas szkoły zasadniczej i technikum zaocznego o specjalności telekomunikacja
1991 – dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Anna Krysińska
1991 – uruchomienie pięcioletniego technikum telekomunikacyjnego i technikum ochrony środowiska
1994 – zaadaptowanie budynku przy ulicy Dąbrowskiego
1997 – podpisane porozumienia o przeprowadzaniu egzaminów dojrzałości połączonych z egzaminami wstępnymi na wyższe uczelnie (Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
1999 – utworzenie Liceum Technicznego
2002 – przyjęcie nazwy Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
2002 – uruchomienie klas liceum profilowanego i czteroletniego technikum elektronicznego oraz inżynierii i melioracji środowiska
2003 – obchody 40-lecia szkoły
2004 – pierwszy dzień regionalny w ZSTiH
2005 – uruchomienie klas Technikum Informatycznego i Mechatronicznego
2005 – rozpoczęcie działań związanych z nadaniem imienia szkole, pierwszy festiwal nauki w ZSTiH
2008 – nadanie naszej szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i przekazanie sztandaru
2008 – pierwszy dzień patrona, uruchomienie Technikum Ochrony Środowiska
2011 – uruchomienie Technikum Pojazdów Samochodowych
2012 – dyrektorem szkoły zostaje mgr Edyta Truszkowska
2013 – obchody 50-lecia szkoły
2013 – uruchomienie Technikum Usług Fryzjerskich

Share This
Skip to content