Nowe pomoce dydaktyczne dla szkoły! 

Nasza szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne trzy gry „EUROCAS – pierwszego miliona nie trzeba kraść” dzięki realizacji  przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022. W ramach programu uczniowie mogli brać udział w konkursie, który polegał na przygotowaniu w 3-osobowych zespołach modelu biznesowego w postaci prezentacji filmowej. Każdy zespół mógł skorzystać z doradztwa w zakresie przygotowania  pracy konkursowej z ekspertką w dziedzinie doradztwa biznesowego i funduszy zewnętrznych – Panią Beatą Wieliczko.

Nauczyciele z naszej szkoły mogli wzbogacić swoją wiedzę i uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu „Zasady tworzenia biznesplanu” oraz skorzystać z doradztwa w zakresie przygotowania biznes planu. Szkolenie poprowadziła Pani Beata Wieliczko – ekspert w dziedzinie doradztwa biznesowego i funduszy zewnętrznych.

Akcja wspieramy przedsiębiorców - zakup kwiatów przez uczniów ZST
Share This
Skip to content