obraz przedstawiający zawód STOLARZ w ZST w koninie

STOLARZ 

zawód poszukiwany na rynku pracy!

Szkoła branżowa I stopnia

Od 1 września 2017 roku ruszyły w polskim systemie oświaty Szkoły branżowe I stopnia, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej Inbsp;stopnia trwa trzy lata! Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stolarz, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zawód: Stolarz

DLA KOGO?

  • dla absolwentów: 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

Jaka kwalifikacja?

  • DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Jak długo trwa nauka?

  • 3 lata

Symbol cyfrowy zawodu: 751201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe


 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie stolarza?

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy stolarstwa
  • Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
  • Wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
  • Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
  • Język obcy zawodowy
Share This
Skip to content