Technik informatyk

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania, dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych.
Informatycy znajdują zatrudnienie w firmach sprzedających sprzęt komputerowy, instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe, studiach graficznych i dźwiękowych. Możliwości zatrudnienia są bardzo szerokie. Program realizowany jest w specjalistycznych pracowniach wyposażonych zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej co zostało potwierdzone certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w szkole.

  • przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia,
  • dodatkowe zajęcia/praktyki: program realizowany jest w specjalistycznych pracowniach wyposażonych zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji egzaminacyjnej co zostało potwierdzone certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w szkole, praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców w wymiarze 280 godzin, realizowanych w trzeciej i czwartej klasie,
  • uzyskane kwalifikacje:
    • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
    • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • cykl nauki: 5 lat
  • możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyższych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

 

Share This
Skip to content