Wewnątrzszkolne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Zgodnie z  $7 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, załącznik do Uchwały Nr 57 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 rok w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1319 ) wybrano w okręgu nr 18 (Zespół Szkół Technicznych w Koninie) w dniu 15.03.2021 Patryka Balcerzakaucznia klasy 2 technikum informatycznego – na członka Młodzieżowej Rady Miasta.

            Skład komisji przeprowadzającej wybory:

  • Adrian Majdziński – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w ZST Konin,
  • Dawid Niciński – wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego w ZST Konin,
  • Łukasz Krych – członek Samorządu Uczniowskiego w ZST Konin,
  • Pani Magdalena Kurzyńska – opiekun Samorządu Uczniowskiego w ZST Konin,
  • Pan Tomasz Jakubowski – opiekun Samorządu Uczniowskiego w ZST Konin.
Share This
Skip to content