Technik pojazdów samochodowych to kierunek adresowany dla uczniów interesujących się motoryzacją. Wraz z jej rozwojem wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.

Ukończenie technikum daje możliwość podjęcia pracy w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach. Uczniowie zdobywają wykształcenie techniczne po zdaniu egzaminu zawodowego.

  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia.
  • Dodatkowe zajęcia/praktyki: praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców w wymiarze 280 godzin, realizowanych w trzeciej i czwartej klasie.
  • Uzyskane kwalifikacje:
    • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
    • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  • Cykl nauki: 5 lat.
  • Możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyższych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.