• 2024-03-28
  • Daria Walczykiewicz

Celem konkursu było propagowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych oraz rozpowszechniania wiedzy odnoście pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania.

Wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Julia Grabowska
II miejsce – Wiktoria Wróbel
III miejsce – Fabian Pawlik
IV miejsce – Nikola Lewandowska

Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

Organizatorkami konkursu były: Pani Edyta Samson, Pani Martyna Chojnicka–Żółtek i Pani Elżbieta Rybarska.