• 2024-04-28
  • Daria Walczykiewicz

26 czerwca odbyło się uroczyste Absolutorium uczniów klas maturalnych.

15 uczennic 5-letniego Technikum Usług Fryzjerskich (5TF) oraz 22 uczniów Technikum Informatycznego i Technikum Pojazdów Samochodowych (5TP) otrzymało świadectwa ukończenia szkoły.

Najbardziej wyróżniający się uczniowie odebrali nagrody książkowe i listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także rodzice, którzy z rąk pani dyrektor Agnieszki Modelskiej otrzymali podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, pracę w Radzie Rodziców a także listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie uczennic, które odebrały świadectwa z czerwonym paskiem za 5 lat nauki.

Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, podjęcia wymarzonej pracy oraz pomyślności w dorosłym życiu.