• 2024-06-15
  • Elżbieta Rybarska
Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami aktywnie włączyła się w 3-dniową imprezę zorganizowaną przez miasto Konin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem M-LAB i grupą Młodych Ambasadorów Klimatu. Jej głównym celem jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat zmian klimatycznych i zainspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz klimatu. Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się 14 czerwca 2024 roku w Konińskim Domu Kultury, a wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogdan Chojnicki. Uczestnicy spotkania wysłuchali również dyskusji zaproszonych gości dotyczącej działań na rzecz klimatu w naszym regionie i mogli aktywnie włączyć się w debatę młodzieżową na temat ograniczenia plastiku w codziennym życiu.