Certyfikaty ECDL dla ZST w Koninie

36 uczniów i pracowników ZST w Koninie uzyskało certyfikaty ECDL potwierdzające umiejętności informatyczne na poziomie DIGCOMP 6 Europejskiej Ramy Kwalifikacji Kompetencji Cyfrowych. 
 
Szkolenie poprzedzające uzyskanie certyfikatu było przeprowadzone w szkolnej pracowni Informatycznej w ramach projektu RPWP „Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybranych powiatów w Wielkopolsce”. Szkolenie było prowadzone przez certyfikowanego trenera będącego jednocześnie nauczycielem przedmiotów informatycznych w ZST w Koninie.
 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest  jednolitym dla całej Unii Europejskiej, a pod nazwą ICDL dla reszty świata – certyfikatem potwierdzającym kompetencje informatyczne właściciela. Posiadanie certyfikatu znacznie pomaga młodym ludziom w znalezieniu pracy w różnych branżach, wymagającej biegłej obsługi komputera oraz urządzeń teleinformatycznych.
Share This
Skip to content