Uroczystość z okazji Święta Patrona

5 listopada odbyła się uroczystość upamiętniająca patronkę szkoły Marię Skłodowską- Curie.

Uczniowie szkoły mieli okazję przypomnieć sobie życiorys noblistki, zostały przytoczone znane i nieznane fakty z jej życia, również na wesoło.

Wśród pierwszoklasistów został przeprowadzony konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej – Curie, a zwycięzcom wręczono dyplomy.

Nasza patronka była jedną z najznamienitszych rodaczek i patriotek na emigracji, bycie szkołą pod jej patronatem to nie tylko zaszczyt , ale i zobowiązanie – przypomniała dyrektor szkoły Edyta Truszkowska.

Święto Parona ZST 2021 - poczet sztandarowy
Share This
Skip to content