Zdjęcie przedstawiające blacharza samochodowego

BLACHARZ SAMOCHODOWY

zawód poszukiwany na rynku pracy!

Szkoła branżowa I stopnia ZST w Koninie

Od 1 września 2017 roku ruszyły w polskim systemie oświaty Szkoły branżowe I stopnia, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej Inbsp;stopnia trwa trzy lata! Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie blacharz samochodowy, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zawód: Blacharz samochodowy

DLA KOGO?

  • dla absolwentów: 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

Jaka kwalifikacja?

  • MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Jak długo trwa nauka?

  • 3 lata

Symbol cyfrowy zawodu: 721306
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe


 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie „blacharz samochodowy”?

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy blacharstwa samochodowego
  • Diagnozowanie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych  Wykonywanie napraw nadwozi pojazdów samochodowych
  • Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych
  • Język obcy zawodowy
Share This
Skip to content