Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. Może  podjąć pracę w warsztatach samochodowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

  • przedmioty nauczania: nauka w szkole obejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak: podstawy konstrukcji maszyn, elektrotechnika i elektronika technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samochodowej, język niemiecki zawodowy
  • dodatkowe zajęcia/praktyki: zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach samochodowych, uczniowie sami organizują praktykę i podpisują umowę z pracodawcą na zasadzie pracowników młodocianych
  • uzyskane kwalifikacje: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
  • cykl nauki: 3 lata
  • możliwość dalszej edukacji: absolwenci mogą kontynuować naukę
    w szkole branżowej II stopnia
Share This
Skip to content