Kierowca mechanik

Kierowca mechanik zajmuje się przewozem drogowym podróżnych oraz transportem ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Kierowca mechanik ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Jest to zawód młody, który wprowadzono do szkolnictwa zawodowego dopiero w 2016 r. W czasie nauki uczniowie zdobywają prawo jazdy.

  • przedmioty nauczania: nauka w szkole obejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak: podstawy maszynoznawstwa, środki transportu, przepisy ruchu drogowego, eksploatacja
    środków transportu w przewozach, język niemiecki zawodowy
  • dodatkowe zajęcia/praktyki: zajęcia praktyczne będą organizowane w przedsiębiorstwach przewozowych, działających na terenie Konina
  • uzyskane kwalifikacje: TDR.01. Eksploatacja środków transportu
    drogowego
  • cykl nauki: 3 lata
  • możliwość dalszej edukacji: po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i potwierdzeniu kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji, TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
Share This
Skip to content