Baner - mechanik pojazdów samochodowych

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

zawód poszukiwany na rynku pracy!

Mechanik pojazdów samochodowych obsługuje, diagnozuje oraz naprawia pojazdy samochodowe. We współczesnych pojazdach samochodowych stosowana jest coraz większa ilość elementów elektronicznych, co wymusza ciągłe kształcenie i doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności zarówno z konstrukcji maszyn, jak również elektrotechniki i elektroniki. Mechanik pojazdów samochodowych zatrudniany jest w warsztatach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej. Wykonuje prace obsługowo-naprawcze, diagnostyczne i konserwacyjne pojazdów samochodowych oraz ich zespołów lub podzespołów na stanowiskach roboczych za pomocą narzędzi uniwersalnych, jak również specjalistycznych. Kontroluje także stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Jego praca ma jednak charakter indywidualny, gdyż sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług. Prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, powinien nawiązywać kontakt z klientem, negocjować zakres niezbędnych prac oraz ceny za usługę. W pracy mechanika pojazdów samochodowych występują czynności zarówno rutynowe, jak i nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek spotykanych w pojazdach samochodowych różnych marek i modeli. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:

– stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

– zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

– firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

– przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Szkoła branżowa I stopnia ZST w Koninie

Od 1 września 2017 roku ruszyły w polskim systemie oświaty Szkoły branżowe I stopnia, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej Inbsp;stopnia trwa trzy lata! Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

DLA KOGO?

  • dla absolwentów: 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

Jaka kwalifikacja?

  • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Jak długo trwa nauka?

  • 3 lata

Symbol cyfrowy zawodu: 723103
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe


 

  • przedmioty nauczania: nauka w szkole obejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak: podstawy konstrukcji maszyn, budowa i naprawa pojazdów samochodowych, diagnostyka pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, język niemiecki zawodowy
  • dodatkowe zajęcia/praktyki: zajęcia praktyczne będą organizowane w przedsiębiorstwach z branży samochodowej, działających na terenie Konina
  • możliwość dalszej edukacji: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
Share This
Skip to content