Grafika przedstawiająca zawód ślusarza w ZST Konin

Ślusarz

zawód poszukiwany na rynku pracy

Zdobądź wykształcenie i zawód ślusarza w Branżowej Szkole 1 stopnia ZST w Koninie.

Pracując na stanowisku ślusarz musisz wiedzieć, że to jeden z najważniejszych specjalistów w przemyśle metalowym i maszynowym. Jego głównym zadaniem jest obróbka metalu oraz łączenie go z innymi materiałami, wyrabia m.in. zamki, klucze, części maszyn, naprawia i montuje części maszyn i urządzeń. Czynności wykonywane przez ślusarza to spawanie, lutowanie, toczenie, frezowanie, gwintowanie, wiercenie, nitowanie. Może więc znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach pracy. Proponujemy naszym uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień spawacza metodą MAG, tzw. książeczki spawacza, zwiększającej szanse absolwentom na zatrudnienie. Praktyka zawodowa odbywa się w CKZ i jest organizowana przez szkołę. Zdawalność egzaminu zawodowego na koniec szkoły jest bardzo wysoka.

  • przedmioty nauczania: nauka w szkole obejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, działalność gospodarcza, język niemiecki zawodowy
  • uzyskane kwalifikacje: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • cykl nauki: 3 lata
  • możliwość dalszej edukacji: absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz ma możliwość poszerzenia zakresu kompetencji i umiejętności zawodowych w obrębie grupy zawodów ślusarstwo i mechanika poprzez Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji: MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń uzyskując wykształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 lub MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających uzyskując wykształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających 722307 lub MEC.04. Montaż systemów rurociągowych uzyskując wykształcenie w zawodzie monter systemów rurociągowych 712613 oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
Share This
Skip to content