Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek adresowany dla uczniów interesujących się motoryzacją. Wraz z jej rozwojem wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Ukończenie technikum daje możliwość podjęcia pracy w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach. Uczniowie zdobywają wykształcenie techniczne po zdaniu egzaminu zawodowego.

  • przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia
  • dodatkowe zajęcia/praktyki: praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców w wymiarze 280 godzin, realizowanych w trzeciej i czwartej klasie
  • uzyskane kwalifikacje:
    • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
    • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  • cykl nauki: 5 lat
  • możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyższych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Share This
Skip to content