Plan lekcji
1 pracownia angielskiego 2 pracownia ogólnodostępna 3 pracownia geograficzno-biologiczna 4 pracownia matematyczno-fizyczna 5 pracownia fryzjerska 6 pracownia fryzjerska 7 pracownia polonistyczno-historyczna 8 pracownia geograficzna
9 pracownia informatyczna 10 pracownia informatyczna 11 pracownia samochodowa 12 pracownia informatyczna 13 pracownia mechaniczna 14 pracownia angielskiego 15 pracownia niemieckiego 16 pracownia niemieckiego
20 SG pomieszczenie sportowe 21 T pomieszczenia sportowe 22 G pomieszczenia sportowe 23 G pomieszczenia sportowe Św świetlica