Język polski

Arkadiusz Wszędybył


Języki obce

Agnieszka Januszek

Agnieszka Modelska

Katarzyna Pustelnik

Arleta Sztaba


Historia, WOS

Agnieszka Andrzejczak

Elżbieta Rybarska


Matematyka

Tadeusz Romańczuk


Fizyka

Andrzej Bartczak

Tadeusz Romańczuk


Chemia

Andrzej Bartczak


Informatyka

Adam Augustyniak

Rafał Dziamski

Grzegorz Ryznar

Elżbieta Szczerbiak


Geografia

Elżbieta Rybarska


Biologia

Edyta Samson


Wychowanie do życia w rodzinie

Edyta Kabacińska


Wychowanie fizyczne

Bartłomiej Lamprycht

Grzegorz Ryznar

Edyta Truszkowska

Daria Walczykiewicz


Edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Ryznar

Edyta Samson


Plastyka

Edyta Kabacińska


Podstawy przedsiębiorczości

Izabela Egiert


Religia

Łukasz Michałowski


Doradztwo zawodowe

Izabela Egiert


Nauczyciel wspomagający

Martyna Chojnicka-Żółtek

Beata Kwiatkowska

Edyta Truszkowska


Przedmioty zawodowe elektryczne

Andrzej Bartczak

Tadeusz Romańczuk


Przedmioty zawodowe mechaniczne

Karol Wysocki


Przedmioty zawodowe informatyczne

Adam Augustyniak

Rafał Dziamski

Elżbieta Szczerbiak


Przedmioty zawodowe fryzjerskie

Beata Goławska

Magdalena Kurzyńska

Aneta Nowak


Biblioteka

Beata Kwiatkowska


Świetlica

Izabela Egiert

Daria Walczykiewicz

Karol Wysocki


Pedagog szkolny

Andżelika Sypuła

Joanna Rutkowska


Psycholog

Zofia Starosta