Technik programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe. Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Technik programista znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego; przedsiębiorstwach, w których maszyny sterowane są komputerowo lub proces produkcji odbywa się z użyciem robotów i niezbędnego oprogramowania; firmach komputerowych, tworzących oprogramowania do robotów; firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem gier komputerowych i aplikacji mobilnych, przemyśle, medycynie, bankach, urzędach.

  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia.
  • Dodatkowe zajęcia/praktyki: program realizowany jest w specjalistycznych pracowniach wyposażonych zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji egzaminacyjnej, co zostało potwierdzone certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w szkole oraz CKZ w Koninie, praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców w wymiarze 280 godzin, realizowanych w trzeciej i czwartej klasie.
  • Uzyskane kwalifikacje:
    • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
    • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
  • Cykl nauki: 5 lat.
  • Możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyższych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.