Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe lub prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne). Uczniowie mają szansę zdobycia dodatkowych uprawnień SEP do 1 kV.

  • Przedmioty nauczania: nauka w szkole obejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak: elektrotechnika i elektronika, maszyny i urządzenia elektryczne, instalacje elektryczne, pomiary elektryczne, działalność gospodarcza w branży elektrycznej, język niemiecki zawodowy.
  • Dodatkowe zajęcia/praktyki: praktyka odbywa się u pracodawców lub w CKZ w Koninie.
  • Uzyskane kwalifikacje:
    • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Cykl nauki: 3 lata.
  • Możliwość dalszej edukacji: absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie elektryk ma możliwość dalszego kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektryk poprzez ukończenie branżowej szkoły II stopnia lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uzyskania wykształcenia średniego z zakresu kwalifikacji: ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.