Baner - zawód fryzjer

FRYZJER

zawód z branży beauty zawsze na czasie!

Szkoła branżowa I stopnia

Od 1 września 2017 roku ruszyły w polskim systemie oświaty Szkoły branżowe I stopnia, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej Inbsp;stopnia trwa trzy lata! Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fryzjer, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zawód: Fryzjer

DLA KOGO?

  • dla absolwentów: 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

Jaka kwalifikacja?

  • FRK.01 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (obecnie AU.21 )

Jak długo trwa nauka?

  • 3 lata

Symbol cyfrowy zawodu: 514101
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe


 

Cele kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów
  3. wykonywania strzyżenia włosów
  4. wykonywania stylizacji fryzur.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji FRK.01 (AU.21) absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:
  • technika usług fryzjerskich
po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji FRK.03Projektowanie i wykonywanie fryzur (obecnie AU.26 – Projektowanie fryzur) oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.
Możliwość zatrudnienia:
  • pracownie i zakłady fryzjerskie
  • własna działalności gospodarcza.
Share This
Skip to content