• 2024-02-29
  • Daria Walczykiewicz
Pielgrzymka 5TF do Lichenia

Pielgrzymka uczennic z maturalnej klasy 5TF do Bazyliki w Licheniu wraz z ojcem Fabianem, które nawiedziły Matkę Bożą zawierzając Jej swoją Przyszłość oraz dziękując za czas edukacji, zdobytą wiedzę i wspólne relacje.