• 2024-03-05
  • Elżbieta Rybarska

W dniu 04 marca 2024 roku grupa uczniów z klasy 4 TP wraz z opiekunem, panią Elżbietą Rybarską, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w KDK przez Młodych Ambasadorów Klimatu. Spotkanie miało formę debaty oksfordzkiej i dotyczyło sprawiedliwej transformacji energetycznej. Młodzież mogła zapoznać się z planami dotyczącymi przyszłości energetycznej naszego regionu i wyrazić własną opinię na ten temat. W spotkaniu uczestniczył również prezydent miasta, pan Piotr Korytkowski.