• 2024-03-22
  • Zofia Starosta

W dniach 21. i 22.03.2024r. gościliśmy w naszej Szkole młodszego aspiranta Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Pana Patryka Gdowika. Na spotkaniu w dniu 21.03.2024r. Pan Gdowik przybliżył Rodzicom problematykę narkotyków, przemocy w sieci oraz skutków prawnych z nimi związanych.

Następnego dnia, 22.03.2024r., Pan Gdowik rozmawiał z Uczniami Szkoły. Problematyka poruszanych tematów była podobna, dotyczyła narkotyków, cyberprzemocy i konsekwencji prawnych. W spotkaniu uczestniczyli Uczniowie wszystkich klas. Prelekcję zakończył panel dyskusyjny.