• 2024-04-15
  • Daria Walczykiewicz

To było popołudnie wspomnień, czas emocji z łezką w oku...

W czwartek 11 kwietnia 2024 r., w gościnnych progach Konińskiego Domu Kultury, Zespół Szkół Technicznych w Koninie świętował 60 lat swego istnienia. Uroczystość prowadzili Andżelika Sypuła i Łukasz Michałowski.

Galę „Diamentowego” Jubileuszu zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości m. in. Prezydent Miasta Konina pan Piotr Korytkowski – absolwent naszej szkoły, Zastępca Prezydenta Miasta Konina pan Witold Nowak, Przewodniczący Rady Miasta Konina pan Tadeusz Wojdyński, Dyrektor Konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu pan Arkadiusza Chmielewski oraz przedstawiciele wielu konińskich instytucji i placówek oświatowych. W uroczystości uczestniczyli również byli dyrektorzy ZST – pan Tadeusz Śliwiński, pani Anna Krysińska oraz pani Edyta Truszkowska.

Jubileusz szkoły był okazją, aby wyróżnić i nagrodzić nauczycieli i pracowników szkoły. Prezydent Miasta Konina, pan Piotr Korytkowski, w uznaniu zasług, uhonorował odznaką „Zasłużony dla miasta Konina” panią Izabelę Egiert oraz panią Andżelikę Świderską. Pani Dyrektor wręczyła wyjątkowe wyróżnienia „Zasłużony dla Zespołu Szkół Technicznych w Koninie” panu Wojciechowi Krysińskiemu oraz pani Darii Walczykiewicz. Liczna grupa nauczycieli i pracowników szkoły została również uhonorowana Nagrodą Dyrektora.

To było cudowne, pełne emocji i wzruszeń popołudnie, które uświetniły wystąpienia zaproszonych gości. Przygotowany film i prezentacja oprowadziły nas po historii szkoły i nawiązały do czasów współczesnych. Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Modelska przyjęła mnóstwo gratulacji, serdecznych życzeń i kwiatów.

Uroczystość zakończyło przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów i uczennic naszej szkoły poświęcone patronce Zespołu Szkół Technicznych w Koninie pt. „Niezwykłe wydarzenie – czyli rozmowa między Marią Skłodowską-Curie i Agnieszką Osiecką”. W role znanych Polek wcieliły się uczennice naszej szkoły – Zuzanna Jonatowska oraz Martyna Wieczorek z klasy 3TP.

Pani dyrektor w swoim przemówieniu wyraziła wdzięczność dla wszystkich gości obecnych na obchodach Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły. Podziękowała organowi prowadzącemu szkołę oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za współpracę i okazane wsparcie dla działań szkoły. Wyraziła uznanie dla wysiłku i ogromu pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli tę szkołę przez 60 lat i obecnie pracującym nauczycielom za wspólne działanie dla dobra uczniów. Serdeczne podziękowania złożyła całemu zespołowi pracowników KDK oraz dyrektorowi KDK panu Robercie Glapie za bezcenne wskazówki przy organizacji uroczystości oraz za użyczenie obiektu. Pani dyrektor wspomniała, że uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół szkoły, którym również serdecznie podziękowała. Na zakończenie życzyła wszystkim dalszego rozwoju, sukcesów i wzajemnego wsparcia. Wspomniała, iż razem tworzymy wyjątkowe miejsce, które zmienia życie każdego z nas.